UA-29445101-1
.

השתלמות למורים 
בעקרונות הלמידה חברתית-רגשית (SEL)
בשיטת "מעגל הקשבה" (Council)

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:)

מטרת ההשתלמות ב- SEL:

הכשרת מורים להנחיית מעגלי הקשבה בכיתה ומחוצה לה בדרך חווייתית ועל פי עקרונות הליבה של למידה חברתית-רגשית (SEL (Learning Emotional Social. לאחר ההשתלמות יוכלו המורים ליישם עקרונות אלו ברכים מגוונות ולעצב מתודות להוראה בהתאם.

רקע:
"שיטת מעגל הקשבה" פותחה בהקשר חינוכי בארה"ב בשנות ה-80 של המאה ה -20 במטרה ללמד תלמידים מתרבויות שונות לאמץ דפוסי תקשורת מקרבת ומכבדת מגוון ושונות. שיטה זו מכילה מספר עקרונות תיאורטיים ומתודות פרקטיות סדורות כיצד לתרגל מיומנויות לתקשורת אמפטית ומכילה. הנחייה בשיטה זו דורשת מיומנויות הנחייה ייחודיות המבוססות על הגישה הנרטיבית ומתמקדות בתהליכים אישיים וקבוצתיים לפיתוח אינטליגנציה רגשית- Emotional  .Intelligence (EL)
  
למידה חברתית רגשית (SEL) וחינוך:
בעת הזו בה אנו מתמודדים עם שינויים ומצבים של אי ודאות ישנה הכרה בצורך לפתח דרכי הוראה מותאמות לפיתוח "מיומנויות רכות" - היכולת לתת מענים רגשיים וחברתיים לתלמידים וזאת מתוך ההכרה בכך שמיומנויות אלו חשובות לתהליכי ההתפתחות בכלל ולתהליכי למידה בפרט. גישת הלמידה החברתית רגשית (SEL) מאמינה כי תהליך למידה ראוי מערב באופן מכוון גם היבטים רגשיים וחברתיים. מודל CASEL שגובש על ידי ארגון בינלאומי לקידום למידה חברתית רגשית – 'Collaborative for Academic Social and Emotional Learning'
מונה חמישה עקרונות ליבה של SEL. שיטת מעגל ההקשבה מציעה יישום פרקטי של כלל עקרונות המודל בבתי ספר.

בין למידה חברתית רגשית (SEL) למעגלי הקשבה

(ע"פ עקרונות מודל CASEL)

 

נשמח לראותכם,
נוריה ועירן הלוי

מרכז אוריאל- יוצרים הקשבה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.